ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับอธิกรณ์ แปลว่า หากคุณกำลังมองหาอธิกรณ์ แปลว่ามาถอดรหัสหัวข้ออธิกรณ์ แปลว่ากับpartnershipvt.orgในโพสต์ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโทนี้.

ภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอธิกรณ์ แปลว่าในศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์partnershipvt.orgคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากอธิกรณ์ แปลว่าได้รับความรู้ที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์Partnership VT เราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ที่ถูกต้องให้คุณอย่างต่อเนื่องทุกวัน, ด้วยความปรารถนาที่จะให้เนื้อหาที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลออนไลน์ได้อย่างละเอียดที่สุด.

READ MORE  นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับงูเห่า Farmer and snake story by indysong kids | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องย่อความนิทานที่สมบูรณ์ที่สุด

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออธิกรณ์ แปลว่า

#ศีลมีอะไรบ้าง? ตอนที่ 18 (จบ) #อธิกรณ์สมถะ 7 #อธิกรณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระหรือสงฆ์ต้องปฏิบัติ (ระงับ) ส่วนอธิกรณ์สมถะเป็น #อธิกรณ์ระงับ อธิกรณ์มี 4 แบบ 1. #วราดาธิกรณ์ทะเลาะวิวาท เกี่ยวกับธรรมะและพระวินัยด้วยวัตถุ 18 ประการ 1-2 ธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะ 3-4 นี่คือวินัย ไม่ใช่วินัย 5-6 นี่คือสิ่งที่พระตถาคตตรัสไว้ นี้ไม่ได้พูดโดยตถาคต, ไม่ได้พูด. นี้เป็นกิริยาที่ตถาคตมิได้ปฏิบัติ ๙-๑๐ นี้เป็นบัญญัติของตถาคต. 11-12 นี่เป็นอาชญากรรม 13-14 นี่เป็นความผิดเล็กน้อย นี่คือ 15-16 นี่เป็นความผิดที่เหลือ นี่เป็นความผิดที่ไม่มีการพักผ่อน 17-18 นี่เป็นความผิดร้ายแรง นี่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง 2. #อนุวทธิกร เรื่องกล่าวหา / กล่าวหา / ดำเนินคดีอาญา 4 เรื่อง ได้แก่ ศิลวิภัย วิบัติ ดิษฐิวิภัย และอาชีวะ 3. #อปท. เรื่อง บทลงโทษและการแก้ไขจากความผิด 4. #กิจจริงที่พระภิกษุต้องทำ มี ๔ ประการ คือ หลุดพ้น เคลื่อนที่ เคลื่อนที่รอง และเรื่อง เช่น สวดมนต์ปาติโมกข์ อุปสมบท *วิธีระงับอธิกรณ์ ๑. การทะเลาะวิวาทระงับวินัยและเยภิยสิกา ๒. อนุวตถิกรณ์ ระงับวินัย สติ-วินัย อมูลวินัย และตสปิยะสิก ปฏิญญาตกะระณะและติณวัฏฏะก ๔ พระราชบัญญัติซึ่งระงับไว้ด้วยวินัยอย่างเดียว อธิกรณ์สมถะทั้ง ๗ ถือเป็นกระบวนการทางตุลาการ กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการธุรการซึ่งเป็นข้าราชการของคณะสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ดู ศีลของภิกษุมีอะไรบ้าง? ครบทุกตอนได้ที่ อ่านบทความวินิจฉัยพระวินัยตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฯลฯ ได้ที่เพจ นานา วินิจชัย

READ MORE  ฟังลำกลอนอาลัย น้ำตาไหล คนที่จากไป | สังเคราะห์เนื้อหาที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับกลอน อาลัย ลูก ที่ จาก ไป

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เกี่ยวกับอธิกรณ์ แปลว่า

ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท
ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

นอกจากการดูเนื้อหาของบทความนี้แล้ว ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท สามารถดูและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่นี่

คำหลักที่เกี่ยวข้องกับอธิกรณ์ แปลว่า

#ศลพระมอะไรบาง #๑๘ #อธกรณสมถะ #วธระงบอธกรณ #๗ #โดยพระมหาภาคภม #สลานนโท.

READ MORE  ทางหลวงรื้อป้าย 'ประวิตร' เหตุไม่ได้ขออนุญาตและบดบังทัศนวิสัย!! | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับทัศนวิสัยล่าสุด

ตอบปัญหา,วินิจฉัย,พระวินัย,วินัยพระ,อาบัติ,พระ,ภิกษุ,ศีลพระ,สิกขาบทพระ,ศีล ๒๒๗,พระวินัยปิฎก,พุทธวจน,ปาฏิโมกข์,อธิกรณ์,สมถะ,อธิกรณ์สมถะ,อธิกรณสมถะ,ระงับอธิกรณ์,วิวาท,คึกฤทธิ์,ลัทธิ,สังฆกรรม,ศาลสงฆ์,อุกเขปนียกรรม,พุทธอิสระ,หลวงปู่เณรคำ,ธรรมวินัย,วิวาทาธิกรณ์,อนุวาทาธิกรณ์,อาปัตตาธิกรณ์,กิจจาธิกรณ์,สัมมุขาวินัย.

ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท.

อธิกรณ์ แปลว่า.

หวังว่าเนื้อหาบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านอธิกรณ์ แปลว่าข่าวของเรา

10 thoughts on “ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๘) อธิกรณ์สมถะ (วิธีระงับอธิกรณ์) ๗ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอธิกรณ์ แปลว่าเพิ่งได้รับการอัปเดต

 1. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  #อธิกรณสมถะ มี ๗ วิธี
  ๑. #สัมมุขาวินัย
  ระงับในที่พร้อมหน้าสงฆ์ พร้อมหน้าบุคคล พร้อมหน้าวัตถุ และพร้อมหน้าธรรม
  – คำว่า พร้อมหน้าสงฆ์ คือ ภิกษุเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี
  – คำว่า พร้อมหน้าบุคคล คือ คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมกัน
  – คำว่า พร้อมหน้าวัตถุ คือ ยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นมาวินิจฉัย
  – คำว่า พร้อมหน้าธรรม คือ วินิจฉัยถูกต้องตามธรรมตามวินัย

  ๒. #สติวินัย ระงับโดยประกาศสมมุติให้ว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีสติสมบูรณ์
  คือวิธีระงับอธิกรณ์โดยเอาสติขึ้นเป็นหลักในกรณีที่มีผู้โจทพระอรหันต์ด้วยศีลวิบัติ
  – สงฆ์จะสวดประกาศสมมุติให้แก่ผู้เป็นพระอรหันต์นั้นว่า “ท่านผู้นี้มีสติสมบูรณ์ เป็นการบอกให้รู้ว่าใครจะโจทพระอรหันต์ด้วยอาบัติไม่ได้”

  ๓. #อมูฬหวินัย ระงับโดยยกประโยชน์ให้ว่าต้องอาบัติในขณะเป็นบ้า
  คือวิธีระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์แก่ภิกษุที่หายเป็นบ้าแล้ว ในกรณีที่มีผู้โจทภิกษุนั้นด้วยอาบัติที่ต้องในขณะเป็นบ้า สงฆ์จะสวดประกาศ
  สมมุติเพื่อไม่ให้ใครๆ โจทเธอด้วยอาบัติ

  ๔. #ปฏิญญาตกรณะ ระงับตามคำรับของจำเลย
  คือวิธีการระงับอธิกรณ์โดยปรับอาบัติตามคำรับสารภาพของจำเลย (การแสดงอาบัติก็ถือว่าเป็นปฏิญญาตกรณะเช่นเดียวกัน)

  ๕. #เยภุยยสิกา ระงับตามเสียงข้างมาก
  คือวิธีระงับอธิกรณ์โดยตัดสินตามเสียงข้างมาก สงฆ์จะใช้วิธีการนี้ในกรณีที่ภิกษุหลายฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกัน

  ๖. #ตัสสปาปิยสิกา ระงับโดยการลงโทษแก่ผู้ทำผิด
  คือวิธีระงับอธิกรณ์โดยตัดสินลงโทษแก่ผู้กระทำผิด เมื่อสงฆ์พิจารณาตามหลักฐานพยานแล้วเห็นว่ามีความผิดจริง แม้เธอจะไม่รับสารภาพ

  ๗. #ติณวัตถารกะ ระงับโดยการประนีประนอม
  คือวิธีระงับอธิกรณ์โดยการที่ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกัน เปรียบเหมือนเอาหญ้ากลบไว้ไม่ต้องชำระสะสางคดีความ วิธีนี้ใช้ระงับอาปัตตา-
  ธิกรณ์
  (ดูรายละเอียดใน วิ. จูฬ. ๖/๑๘๕-๒๑๔/๒๖๙-๓๓๘ (สมถขันธกะ), วิ.ป. ๘/๒๗๕/๒๒๖-๗,
  วิ.อฏฺ. ๓/๒๙๒-๒๙๕, กงฺขา. ๓๓๖-๙, กงฺขา.นวฏี. ๔๗๐)

 2. ธีระชาญ สุริเตอร์ says:

  อาจารย์ครับพระเล็กโดนคดีอธิกรณ์ยังจะรับยศเจ้าคณะจังหวัดได้หรือครับ

 3. Montha Supleausan says:

  อธิบาย​ ​การปฏิบัติ​ การตีความ​ อธิกรณ์ในพระวินัยหน่อยครับ

 4. นาวิน ดีสกุล says:

  กรณีภิกษุมีความขัดแย้งกันเรื่องอัคติต่อกัน เเบ่งข้างกันเป็น๒พวก ฝ่ายละ๕ รูป กรณีนี้ ถือเป็นอธิกรณ์หรือสงแตกแยกครับ?

 5. นาวิน ดีสกุล says:

  ถ้ามีการทะเลาะกันด้วยเรื่องอื่นเช่นภิกษุผู้หนึ่ง โจทย์ภิกษุอื่นว่าเป็นผู้ปรพฤติไม่ดีชอบใช้งานภิกษุอื่น มีความอคติ
  แบบนี้จะอยูในในอธิกรณ์ด้วยไหมครับ?

 6. อีสาน บ้านเฮา says:

  ฆราวาส โจทอาบัติภิกษุ จะเรียกว่าอธิกรได้มั้ยครับ

 7. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  #วินิจฉัยเรื่องศาลสงฆ์ (การตัดสินอธิกรณ์ในสงฆ์)

  เมื่อเรื่องถูกนำเข้าในท่ามกลางสงฆ์ด้วยการโจทอย่างใดอย่างหนึ่ง สงฆ์ต้องให้ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยยอมรับก่อนว่าจะยอมรับคำตัดสินของสงฆ์ หากพวกเขากล่าวว่า “โปรดวินิจฉัยก่อนขอรับ ถ้าการวินิจฉัยนั้นควร พวกกระผมจักยอมรับ” ก็ไม่พึงวินิจฉัยให้ และถ้าบริษัทมีคนพาลมาก จะไม่วินิจฉัยให้ก็ได้

  เมื่อโจทก์ยกเรื่องขึ้นโจท พระวินัยธรพึงถามจำเลยว่า “เรื่องนี้มีจริงหรือไม่” พระวินัยธรพึงพิจารณาเรื่องอย่างนี้ #โจทด้วยเรื่องที่เป็นจริง และ #ให้จำเลยให้การ

  ถ้าฝ่ายโจทก์ผู้เป็นลัชชีเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาด พูดยืนยัน แต่ฝ่ายจำเลยผู้เป็นอลัชชีไม่ยอมรับ กล่าวอยู่แต่ว่า “แม้เรื่องนี้ก็ไม่มี แม้เรื่องนี้ก็ไม่มี” พึงปรับตามปฏิญญาของผู้เป็นอลัชชีนั่นเอง

  ***ภิกษุอลัชชีถูกภิกษุลัชชีโจทอยู่อย่างนี้ เมื่อยกเรื่องราว[ที่ภิกษุนั้นทำผิด]มาเป็นอันมากก็ยังไม่ยอมให้ปฏิญญา (คือไม่ยอมรับ) ถ้าเป็นเช่นนี้ พระวินัยธรก็ไม่ต้องวินิจฉัยว่า "ภิกษุนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์" บุคคลนี้ชื่อว่า #ตายทั้งเป็น (ชีวมตโก) และ #เน่าทั้งดิบ (อามกปูติโก) ถ้าเรื่องอย่างอื่นเช่นนั้นเกิดขึ้นแก่เขา พระวินัยธรไม่ต้องวินิจฉัย #เขาจักพินาศไปเองอย่างนั้น
  (สรุปความจาก วิ.อฏฺ.๒/๘๗-๙๐ อธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท)

  คำว่า #พึงปรับตามปฏิญญาของผู้เป็นอลัชชีนั่นเอง หมายความว่า เมื่อความผิดปรากฏชัดเจนตามลำดับคำซักถามและคำตอบแล้วนั่นเอง จึงปรับอาบัติตามคำของภิกษุอลัชชีที่ปฏิญญายอมรับผิดว่า “ผมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์” เท่านั้น (วิมติ.๑/๓๗๐) (แต่ถ้าภิกษุอลัชชีทำผิดจริง แต่ไม่ยอมรับ พระวินัยธรก็ไม่พึงวินิจฉัยเลย)

  ด้วยคำว่า #เขาจักพินาศไปเองอย่างนั้น นี้ ท่านแสดงว่า ธรรมดาว่าการไม่ให้วินิจฉัยแล้วแยกเขาออกจากสงฆ์ #จัดเป็นประเภทของนาสนาอีกข้อหนึ่งได้ทีเดียว คล้ายกับลิงคนาสนา (การให้สึก) (วิมติ. ๑/๓๗๑)

  สรุปว่า การไต่สวนโดยพระวินัยธรในท่ามกลางสงฆ์เมื่อมีการโจทกันขึ้น ถึงฝ่ายจำเลยจะผิดจริง แต่หากเขาไม่ยอมรับ การจัดการตามพระธรรมวินัยก็ทำได้แค่ปล่อยเขาทิ้งที่เรียกว่า ปล่อยให้ตายทั้งเป็นและเน่าทั้งดิบ เพราะการวินิจฉัยอธิกรณ์ในสงฆ์ต้องทำตามปฏิญญา (คือ ต้องให้มีการยอมรับ) เท่านั้น

  (รายละเอียดในเรื่องการโจทและการตัดสินอธิกรณ์ในสงฆ์ยังมีอยู่มาก ที่กล่าวนี้เป็นเพียงบางส่วน ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอรรถกถาของทุฏฐโทสสิกขาบทและอรรถกถาคัมภีร์ปริวาร)

  ดูวีดิโอสอนเรื่องนี้ได้ที่ https://youtu.be/8QRvfxw6cmA

  จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม
  ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลนาน

  พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

 8. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  #นิคคหกรรมวินิจฉัย

  #การลงโทษแก่ภิกษุที่ทำผิดตามวิธีของสงฆ์เป็นอย่างไร?

  การลงโทษแก่ภิกษุโดยใช้วิธีของสงฆ์ เรียกว่า นิคคหกรรม (การทำการลงโทษ)

  #นิคคหกรรม มี ๗ อย่างคือ
  ๑. #ตัชชนียกรรม คือกรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุผู้จะพึงขู่
  เป็นนิคคหกรรมซึ่งสงฆ์ลงแก่ภิกษุผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระปัณฑุกะและโลหิตกะ

  ๒. #นิยสกรรม คือ กรรมอันสงฆ์พึงทำให้เป็นผู้ไร้ยศ
  ได้แก่ การถอดยศโดยให้กลับไปถือนิสสัยใหม่
  เป็นนิคคหกรรมซึ่งสงฆ์ลงแก่ภิกษุผู้โง่เขลา ไม่ฉลาด ผู้มีอาบัติมาก ต้องอาบัติกำหนดไม่ได้ ชอบอยู่คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีที่ไม่สมควร
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระเสยยสกะ

  ๓. #ปัพพาชนียกรรม คือ กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุผู้จะพึงถูกไล่ ได้แก่การขับออกจากหมู่ การไล่ออกจากวัด
  เป็นนิคคหกรรมซึ่งสงฆ์ลงแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลคือประจบคฤหัสถ์ และประพฤติเลวทรามจนเป็นข่าวเซ็งแซ่ ปรากฏ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระอัสสชิและปุนัพพสุกะ

  ๔. #ปฏิสารนียกรรม คือ กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุผู้จะพึงถูกสั่งให้กลับไปขอขมาคฤหัสถ์
  หมายถึงถ้ามีภิกษุบางรูปด่าว่าคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธา เป็นทายก เป็นผู้ทำงานอุปถัมภ์สงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ สงฆ์พึงลงโทษภิกษุนั้นโดยให้สำนึกผิดแล้ว ให้กลับไปขอขมาคฤหัสถ์ที่ภิกษุนั้นด่าว่านั้น
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระสุธรรม

  #อุกเขปนียกรรม คือกรรมอันสงฆ์พึงลงแก่ภิกษุผู้จะพึงยกเสีย
  เป็นนิคคหกรรมซึ่งสงฆ์ลงแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัติเป็นต้น แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ
  ๕. อุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระฉันนะ
  ๖. อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระฉันนะ
  ๗. อุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิอันเลวทราม
  ผู้เป็นต้นบัญญัติคือ พระอริฏฐะ
  ***ผู้ที่ถูกลงอุกเขปนียกรรม จะจัดเป็น #ภิกษุนานาสังวาสก์ ไม่มีสิทธิ์ร่วมสังฆกรรมกับภิกษุปรกติ

  ***ก็กรรม ๗ อย่างหล่านี้ #จะลงได้ก็ต่อเมื่อมีภิกษุผู้กระทำผิดร่วมอยู่ในสังฆกรรมด้วย (คือต้องระงับด้วยสัมมุขาวินัย) ดังนั้น ภิกษุผู้ลงกรรมลับหลัง จึงต้องอาบัติทุกกฏ

  (ดูรายละเอียดได้ใน วิ.จูฬ. ๖/๑-๗๔/๑-๑๑๖, วิ.อฏฺ. ๓/๒๕๑-๕)

  ***การลงโทษภิกษุที่ทำผิดอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้ทำโดยสงฆ์ แต่ทำโดยอุปัชฌาย์ของภิกษุรูปนั้นๆ เรียกว่า #ทัณฑกรรม ได้แก่ การใช้ให้ตักน้ำ ผ่าฟืน เป็นต้น

  พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

  จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา.
  ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลนาน
  ขอชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม

 9. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  เกี่ยวกับวิธีการระงับกิจจาธิกรณ์ สามารถฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/2BborGw

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *