พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชนิพนธ์ที่เขียนขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานแก่สี่กษัตริย์เมื่อเสด็จไปศึกษาต่างประเทศถึงแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแต่คำสอนของพ่อถึงพระโอรสก็ยังใช้ได้ไม่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา มาตามรอยพระราชดำรัสกับ Partnershipvt นอกจากการอ่านบทความนี้แล้ว เพื่อนๆ ยังสามารถไปที่บทเรียนวิดีโอกับ Teacher Off ได้อีกด้วย ดาวน์โหลดPartnershipvt Application หรือคลิกด้านล่าง

แบนเนอร์-ส้ม-มาตรฐาน

ความหมายของพระราชดำรัส

พระราชดำรัส หมายถึง ถ้อยคำหรือคำสอนของพระมหากษัตริย์

พระนามพระมหากษัตริย์ 4 พระองค์ รัชกาลที่ 5

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยากร วรลักษณ์

รักษายศกรมพระจันทบุรีนฤนาท ภายหลังท่านดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการคลังและเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ที่ปรึกษาในหลวง) ในสมัยรัชกาลที่ 7 และต่อมาได้กลายเป็นราชวงศ์ “กิติยากร” จากชื่อของเขาเอง

2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

รักษายศกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤต หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีกระทรวงยุติธรรมและอธิการบดีกระทรวงเกษตร ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งกฎหมายไทย” จึงเกิดวันระพี

๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิทวัฒโนดม

รักษายศกรมหลวงปราจีนกิติบดีและดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (หมายถึง เลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นประมุขของราชวงศ์ “ประวิทย์” ด้วยเช่นกัน

4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติ วรเดช

รักษายศกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช ทรงเป็น ผบ.ทบ. รวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นหัวหน้าของราชวงศ์ “จิรประวัติ”

กิติยากร-รพีพัฒน์-จิรประวัติ-ประวิทย์

ขอขอบคุณรูปภาพจาก วิกิพีเดีย จากซ้ายไป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤต กรมหลวงปราจีนกิติบดี (กรมหลวงปราจีนกิติบดี) กรมพระจันทบุรีนฤนาท กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช (กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช)

จุดประสงค์ของเรื่อง พระองค์ท่าน

1. เพื่อให้เทพทั้งสี่ได้เรียนหนัก

2. พฤติกรรมเมื่ออยู่ต่างประเทศ

เรื่องราวพระราชดำรัส

พระราชดำรัสพระราชดำรัสแบ่งออกเป็น ๗ ตอน โดยมีเนื้อหาแต่ละตอนดังนี้

READ MORE  ดูซีรีส์ให้ได้เรื่อง! เปิดห้องเรียนเพศศึกษาทั่วโลกผ่าน Sex Education | Partnershipvt.org
พระราชบัญญัติ 1

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการส่งพระลูกยาท่านไปศึกษาต่อต่างประเทศดังนี้

1. อย่าปล่อยให้ตำแหน่งของคุณอยู่กับคุณ

ไม่ควรใช้เจ้าชายโฮกเนสของพระองค์ต่อหน้าพระนาม ไม่ว่าลูกทั้งสี่ของพวกเขาจะทำอะไรก็ตาม เมื่อคนรู้ว่าตนเป็นลูกของพระราชา

จะจ้องเขม็งอย่างแน่นอน ส่งผลให้ชีวิตลูกลำบาก การซื้อของ จ่ายของอาจจะแพงขึ้น เพราะคนมองว่ารวย

อย่างไรก็ตาม การเป็นบุตรของกษัตริย์ มีข้อดีที่ทำให้สามารถเข้าร่วมการประชุมในที่สูงได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า ลูกผู้สูงศักดิ์ของอังกฤษสามารถเข้าไปได้ ดังนั้น มารดาจะเป็นประโยชน์ แต่มีไม่มาก จึงไม่ควรอวดคนอื่นว่าเป็นบุตรของกษัตริย์

2. สืบสานประเพณีอังกฤษ

ซึ่งสามารถวางนายไว้หน้าชื่อและวางอัศวินหลังชื่อได้ นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “นาย” เพราะลูกทั้งสี่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ต่างชาติไม่เข้าใจ

องก์ 2

พูดคุยเกี่ยวกับเงินที่ใช้ไปกับค่าเล่าเรียน รวมถึงการใช้งานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน คลังข้างกาย เป็นเงินที่เป็นสิทธิเด็ดขาดในรัชกาล ไม่ใช่เงินของประเทศใดเลย ซึ่งเป็นเงินชดเชยการทำงานเพื่อประเทศชาติในฐานะพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงินที่สามารถใช้ในธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ก็ได้

เมื่อลูกไปเรียนต่างประเทศ รัชกาลที่ 5 ก็ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร เพราะได้เล็งเห็นว่าจะได้รับดอกเบี้ยซึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็กแต่ละคนได้ โดยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตถอนเงินเป็นรายจ่ายซึ่งเป็นเงินรายวิชา 5 ปีแรก 320 ปอนด์ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,600 ปอนด์ และเงิน ในอีก 5 ปีข้างหน้า 400 ปอนด์ต่อปี รวมเป็น 2,000 ปอนด์ เรียนไม่ต่ำกว่า 10 ปี

รัชกาลที่ 5 มอบหมายให้เอกอัครราชทูตถอนเงิน เนื่องจากไม่มีพระเจ้าลูกาธาราอายุ 21 ปี จึงไม่สามารถถอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองได้

นอกจากนี้ ในรัชกาลที่ 5 ยังได้พระราชทานพระราชดำรัสที่สำคัญดังนี้

ฉันเห็นว่าพ่อของฉันมีลูกหลายคนด้วยกัน การให้โอกาสและเงินทุนที่จะสอนในรายวิชานี้เป็นมรดกอันสูงส่งกว่าทรัพย์สมบัติอื่นใด เป็นสิ่งที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ไม่มีอันตรายจากความเสื่อมทราม เด็กคนใดที่ฉลาดและเฉลียวฉลาดก็ดี หรือไม่มีปัญญาต้องส่งไปทุกชนชั้นตลอดเวลาที่ทำได้ เพราะคนๆ หนึ่งได้แบ่งมรดกให้ลูกหลานของตนเท่าๆ กัน

ให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ เปรียบเสมือนการแบ่งมรดกให้ลูกทุกคนเท่าๆ กันโดยไม่คำนึงถึงสติปัญญา และนำไปใช้ต่อไปได้ในอนาคต

ถ้าจะเอาเงินแผ่นดินไปเรียนให้คนไม่มีปัญญา กลับมาทำงานราชการไม่คุ้มกับเงินที่ที่ดินลงไป จะถูกตำหนิโดยบางคน มีลูกมากเกินไปและต้องใช้เงินมากในที่ดินเพื่อค่าเล่าเรียน จากนั้นอีกครั้งไม่เลือกฉลาดเพื่อให้ได้รัฐบาล คนโง่ คนโง่ พาไปเรียนเสียเงิน .

ถ้าในหลวงรัชกาลที่ 5 ใช้เงินแผ่นดินส่งลูกไปเรียน ก็จะเกิดคำถามมากมาย เพราะลูกแต่ละคนไม่มีฝีมือเท่ากัน คนอาจคิดว่าเงินที่ใช้ไปไม่คุ้ม รัชกาลที่ 5 จึงทรงตัดสินใจใช้เงินคลังแทน เพื่อปกป้องตัวเองและลูกทั้งสี่ของเขาจากการถูกดุ

READ MORE  ร้อนเหมือนเตาอบ แต่ทำไมพยากรณ์บอก 36 องศา! | Partnershipvt.org

แบนเนอร์-เขียว-เนย

ที่สาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตรัสว่า เกิดมาพร้อมกับขุนนางที่มียศศักดิ์เพียงผิวเผินเหมือนสบาย แต่แท้จริงแล้วการเป็นเจ้านายหาทางทำงานในราชการยากกว่าขุนนางทั่วไป เพราะถ้าจะรับใช้ในระดับต่ำ ตำแหน่งที่เรียกว่า “ก้าวแรก” เช่น ตำแหน่งรองปลัด ปรามาดเล็ก ดูเหมือนไม่เหมาะสมและเป็นไปไม่ได้

ขณะเดียวกันหากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงแต่ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอหรือไม่มีปัญญาก็วิจารณ์ติฉินได้ เพราะกำหนดไว้ให้ลูกหลานกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับท่าน ได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

พระธรรมเทศนาที่สำคัญในรัชกาลที่ ๓ มีดังนี้

ถ้าถือว่าเกิดเป็นนายและสงบสติอารมณ์ไปตลอดชีวิตก็คงจะดี ดังนั้นจึงไม่มีอะไรผิดปกติกับสัตว์ร้าย สัตว์ร้ายเกิด กิน นอน แล้วก็ตาย แต่สัตว์ร้ายบางชนิดยังมีผิวหนัง เขา และกระดูก มีประโยชน์บางอย่าง แต่ถ้าคนประพฤติเหมือนสัตว์เดรัจฉาน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าสัตว์บางตัว

อย่าทำตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่กินและนอน นอกจากนี้ สัตว์บางชนิดยังมีประโยชน์มากกว่าสัตว์ที่นั่งอยู่เฉยๆ ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเลย เพราะเขายังมีตัวเขาและส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ครั้งที่ 4

พูดถึงไม่ถือเป็นลูกของแผ่นดิน แม้ว่ารัชกาลที่ 5 จะทรงมีอานุภาพยิ่งใหญ่ในการปกครองประเทศ แต่ลูกๆ ก็ไม่ควรประพฤติตนเหมือนคนอื่น เพราะไม่กล้าตอบโต้

ดังนั้นหากเด็กทำผิดจะถูกลงโทษทันที โดยที่รัชกาลที่ 5 จะไม่ช่วยอะไรเลย

พระราชดำรัสสำคัญในรัชกาลที่ ๔ มีดังนี้

ร่างกายมนุษย์ไม่ยั่งยืน ยืดออกเหมือนเหล็กเหมือนหิน แม้ว่าจะมีพ่อในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ก็มีช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ที่นั่นแน่นอน ถ้าเจ้าทำชั่ว แต่เมื่อบิดาของเจ้ามีอยู่แล้วซึ่งสามารถซ่อนไว้ได้

สรุปได้ว่าถ้าเด็กไปข่มเหงคนอื่นในสมัยรัชกาลที่ 5 พวกเขายังมีชีวิตอยู่ ไม่มีใครกล้าทำร้ายเด็ก แต่ถ้าวันหนึ่งรัชกาลที่ 5 เสด็จจากไป คนที่เคยถูกลูกรังแกต้องกลับมาเผยสิ่งที่ลูกๆ ได้ทำลงไป ก็ไม่ต่างจากเงา หรือความชั่วร้ายที่มาพร้อมกับมัน

ครั้งที่ 5

เรื่องการใช้เงินเป็นเรื่องสำคัญ โดยในรัชกาลที่ 5 ทรงแนะนำการใช้เงินอย่างชาญฉลาด ซึ่งหมายถึงการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย รวมทั้งไม่ควรสร้างหนี้ด้วย

ถ้าใครไปก่อนรัชกาลที่ 5 จะไม่ใช้คืนแน่นอน กรณีที่ต้องใช้หนี้แทนลูกเพราะไม่อยากให้เจ้าหนี้ต้องทนทุกข์ แต่ลูกมีหน้าที่ชำระหนี้คืนให้พ่อ และต้องรับโทษ อย่าประพฤติตนเหมือนขุนนางคนอื่นใช้เงินจำนวนเท่าใดก็ได้ จำไว้เสมอว่าเรายากจน ไม่ใช่ต่างด้าวที่สืบเชื้อสายมาจากกัน หารายได้จากดอกเบี้ยและค่าเช่าต่างๆ

นอกจากนี้ การใช้เงินทุนและการจ่ายเงินกลางปีเพื่อชำระหนี้ถือเป็นวิธีคิดที่ผิดมาก เพราะควรเก็บไว้ใช้ในอนาคต แน่นอน ผู้ใหญ่ยิ่งต้องใช้เงินมาก จะดีกว่าถ้าใช้เงินเพื่อสร้างสิ่งที่คุณอยากทำหรือประกอบอาชีพอื่น

ที่หก

เรื่องที่เด็กควรเรียน รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการให้เด็กทุกคนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมาเรียนคณิตศาสตร์และฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ 3 ภาษาคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ควรจะสามารถเขียนหนังสือได้อย่างน้อยสองภาษา

READ MORE  ‘ระยะห่างเชิงอำนาจ’ ที่สะท้อนผ่านวรรณคดีเรื่องอิศรญาณภาษิต | Partnershipvt.org

นอกจากสองเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในรัชกาลที่ 5 ไม่ได้ระบุเฉพาะสาขาวิชาหรือเฉพาะเรื่อง โดยเห็นว่าควรกำหนดหลังจากศึกษาวิชาหลักก่อน อย่างไรก็ตาม เด็กไม่ควรละเลยภาษาไทย คุณควรฝึกฝนภาษาไทยอยู่เสมอ เพราะต้องใช้เมื่อกลับมาทำงานในประเทศไทย

พระราชดำรัสสำคัญในองค์รัชทายาทองค์ที่ ๖ มีดังนี้

เข้าใจว่าภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐานของความรู้ เพราะความรู้เกี่ยวกับหนังสือไทยที่ผู้เขียนเขียนนั้นเป็นเพียงความรู้เก่า มีน้อย เพราะไม่ได้เกี่ยวโยงกับชาติอื่นมาช้านาน เช่น นักวิชาการชาวยุโรปที่สืบเสาะหากันจนรุ่งเรืองมาก หนังสือไทยไม่พอเรียน จึงต้องไปเรียนภาษาอื่นเพื่อเรียนรู้ในวงกว้าง แล้วนำกลับมาใช้ภาษาไทยทั้งหมด

เหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องการให้ลูกของพระองค์เรียนภาษาต่างประเทศเพราะมีวิทยาศาสตร์น้อยในประเทศไทย เนื่องจากไม่ได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศอื่น จึงทรงหวังว่าลูกๆ ของพระองค์จะแปลความรู้ที่ได้รับมาและทำหนังสือได้ ให้คนไทยได้ศึกษาจนความรู้ได้กระจายไปทั่วประเทศ

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงแนะนำให้งดเว้นการพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะไม่อยากมองว่าเป็นความเก๋าที่แปลว่าความทันสมัย เขาได้รับคำสั่งให้เขียนจดหมายถึงรัชกาลที่ 5 เดือนละครั้ง ตอนแรกเขียนภาษาไทยก่อน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเขียนผิด เพราะในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงทราบว่าพระธิดาทั้งสี่พระองค์ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาไทย แต่เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เขียนทั้งสองภาษา อย่างละหนึ่งฉบับ และหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย คุณสามารถถามครูภาษาไทยหรือหนังสือภาษาไทยที่จัดส่งให้แล้ว

เธอรู้รึเปล่า ?

มารู้จักเงินปอนด์กันแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย… ปอนด์สเตอร์ลิง เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าปอนด์ (ออกเสียงว่าปอนด์) ชื่อเต็มปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ

แม้ว่าเราจะทราบเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษมากที่สุด แต่ก็มีพื้นที่อื่นๆ อีกหลายแห่งที่มีเงินปอนด์เป็นของตัวเอง แต่พวกมันดูแตกต่างจากเงินปอนด์อังกฤษ เช่น เขตปกครองตนเองเจอร์ซีย์ ดินแดนโพ้นทะเลเซาท์จอร์เจียน และหมู่เกาะเซาท์จอร์เจียนและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ซึ่งเป็นทั้งอาณาเขตของสหรัฐอเมริกา ทั้งสองอาณาจักร

อ่านถึงเล่ม 6 ใกล้จะจบแล้วนะเพื่อนๆ Partnershipvt แนะนำให้ไปเรียนวันที่ 7 และทำข้อสอบแม่นๆในPartnershipvt Application ด้วยกัน

สำหรับเพื่อนๆ ม.3 ที่อยากเรียนวรรณคดีไทยต่อ คลิกอ่านบทพากย์เอราวัณได้เลย และสุภาษิตอิศรายัน หรือจะเรียนสังคมศาสตร์กับมหากาพย์สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:

https://www.trendingtalkuk.com/archives/421

https://adaybulletin.com/know-world-wide-words-pound/45445#พระบรมราโชวาท #ชนมธยมศกษาปท #วชาภาษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *