ผนังเซลล์-เยื่อหุ้มเซลล์-นิวเคลียส

เรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์มาสรุปกันสั้นๆ แต่เรื่องคุณเซลล์ ยังไม่จบ! บทเรียนวันนี้จาก Partnershipvt จะนำคุณไปสู่การเจาะลึกถึงสองส่วนที่สำคัญมากของเซลล์: เยื่อหุ้มเซลล์และนิวเคลียส

ส่วนเพื่อนๆ ป.4 คนไหนอยากเรียนชีววิทยาในรูปแบบวีดิโอบ้าง? พร้อมบทสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท DownloadPartnershipvt Application มาเรียนรู้ด้วยกันเร็ว

แบนเนอร์-สีเขียว-มาตรฐาน

ซองเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์

 • ผนังเซลล์

ผนังเซลล์เป็นส่วนนอกของเซลล์ มีรูพรุนและมีคุณสมบัติช่วยให้บางชนิดผ่านเข้าออก ผนังเซลล์พบได้ในเซลล์พืช สาหร่าย เชื้อรา และแบคทีเรียบางชนิด แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

นอกจากนี้ผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ยังประกอบด้วยสารต่างๆ เช่น ผนังเซลล์ของพืชและสาหร่าย ส่วนประกอบหลักคือเซลลูโลส (เซลลูโลส) ผนังเซลล์ของเชื้อราประกอบด้วยไคตินเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผนังเซลล์แบคทีเรียประกอบด้วยเปปติโดไกลแคน (เปปติโดไกลแคน)

ผนังเซลล์ทำหน้าที่อะไร?

 1. ผนังเซลล์ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับ ทำให้เซลล์พืชมีรูปร่างที่แน่นอน ไม่มีความลื่นไหลเหมือนเซลล์สัตว์
 2. ช่วยเสริมความแข็งแรงให้เซลล์ ปกป้อง และยังป้องกันไม่ให้เกิดการแตกเนื่องจากการแพร่กระจายของน้ำเข้าสู่เซลล์ในกระบวนการออสโมซิส
READ MORE  ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 เรื่อง เซตและการแจกแจงสมาชิก | Partnershipvt.org

เธอรู้รึเปล่า ?

เพื่อความแข็งแรงอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากจะแข็งแรงด้วยโครงสร้างพื้นฐานของผนังเซลล์พืชอย่าง “เซลลูโลส” แล้ว เซลล์พืชยังมีฟังก์ชั่นลับคือ “การสร้างผนังเซลล์รอง” ด้วยการสะสมของสารเช่น ลิกนิน (ลิกนิน) เสริมอีกด้วย . (นี่คือเหตุผลที่ไม้แข็งมาก) แต่ความแข็งแกร่งก็มีการแลกเปลี่ยน เพราะเมื่อพืชเริ่มสร้างผนังเซลล์ทุติยภูมิ เซลล์จะแลกเปลี่ยนสารอาหารและน้ำได้ยากขึ้น จึงตายในที่สุด

 • เยื่อหุ้มเซลล์

  เยื่อหุ้มเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์ชนิดต่อไปคือเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อบาง ๆ ที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ ของเซลล์ พบในเซลล์ทุกชนิดทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ส่วนประกอบหลักคือโปรตีนและไขมัน ลักษณะสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์คือพวกมันมีแบบจำลองโมเสกของไหลที่ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:

 1. ฟอสโฟลิปิด bilayer A ฟอสโฟลิปิดเป็น “โมเลกุล amphipathic” หมายความว่าหนึ่งโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดประกอบด้วยส่วนที่ชอบน้ำและชอบน้ำ (ชอบน้ำ) และส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) โดยที่ฟอสโฟลิปิดจะเรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น (bilayer) โดยหันเข้าหาส่วนที่ไม่ชอบน้ำตรงกลาง แล้วหมุนส่วนที่ชอบน้ำออกไปด้านนอก
 2. โปรตีนอื่นที่ไม่ใช่ฟอสโฟลิปิด โปรตีนอีก 2 ชนิดถูกแทรกเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน
  2.1 โปรตีนส่วนปลายเป็นโปรตีนที่ยึดติดกับพื้นผิวของเยื่อหุ้มเซลล์
  2.2 โปรตีนอินทิกรัลเป็นโปรตีนที่ “แทรก” ผ่านผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นโปรตีนที่สำคัญมากเพราะส่งผลต่อคุณสมบัติของโปรตีน เมมเบรนแบบเลือก (เมมเบรนแบบกึ่งซึมผ่านได้) ของเยื่อหุ้มเซลล์
 3. สารประกอบอื่นๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต (โอลิโกแซ็กคาไรด์), ไกลโคโปรตีน คอเลสเตอรอลไกลโคไลปิด (คอเลสเตอรอล)

เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไร?

 1. เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่เลือกสารที่ผ่านเซลล์ เรียกว่ามีคุณสมบัติ เมมเบรนแบบเลือก (เมมเบรนแบบกึ่งซึมผ่านได้) คือยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกได้เท่านั้น ซึ่งความเร็วเข้าออกต่างกันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของเซลล์ ช่วยให้เซลล์อยู่รอด
 2. เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยโปรตีนตัวพาหรือโปรตีนตัวพาที่นำพาสารเข้าและออกจากเซลล์
 3. เยื่อหุ้มเซลล์บางส่วนขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการดูดซึม เช่น microvilli ของเซลล์ท่อไตและ villus ของลำไส้เล็ก

หากเพื่อนๆ ต้องการทราบหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์โดยละเอียด อ่านต่อที่บทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการขนส่งเมมเบรนและการสร้างถุงน้ำ

นิวเคลียส

จากเปลือกเซลล์ ต่อไปเราจะพบโปรโตพลาสซึม (โปรโตพลาสซึม) เป็นสารกึ่งของเหลว ซึ่งอยู่ภายในโปรโตพลาสซึม มันประกอบด้วยนิวเคลียส (นิวเคลียส) และไซโตพลาสซึม (แต่วันนี้เราสนใจแค่นิวเคลียสของดาวเท่านั้น!) นิวเคลียสมีองค์ประกอบหลักสี่ประการ:

 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเมมเบรนสองชั้นบางๆ เหมือนเยื่อหุ้มเซลล์

 2. รูพรุนนิวเคลียร์หรือรูพรุนนิวเคลียร์เป็นโพรงขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเยื่อหุ้มนิวเคลียส ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการผ่านของสารระหว่างนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม

 3. โครมาตินเป็นสายดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก; DNA) ที่ขดอยู่รอบ ๆ โปรตีนกลายเป็นเส้นใยโครมาติน และสามารถขดตัวให้แน่นจนกลายเป็นโครโมโซม (โครโมโซม) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

 4. นิวเคลียสประกอบด้วยกรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) และโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของไรโบโซม

แบนเนอร์-เขียว-เนย

นิวเคลียสทำหน้าที่อะไร?

 1. ควบคุมการทำงานและกิจกรรมของเซลล์
 2. ประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อไปยังเซลล์รุ่นต่อไปได้

เธอรู้รึเปล่า ?

จากลักษณะที่ปรากฏของโครโมโซมต่างๆ ตามระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์ทำให้นักวิจัยสามารถศึกษา และสามารถติดตามเซลล์ในระยะต่างๆ และยังมีเรื่องที่เรียกว่า cytogenetics (cytogenetics) ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาโครโมโซมโดยละเอียดว่ารูปร่างของโครโมโซม หน้าที่และหน้าที่ของโครโมโซม รวมทั้งการตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมเพื่อวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมต่างๆ

จบการศึกษาจากชีววิทยา เข้าสู่วิชาเคมี บล็อก Partnershipvt นำเสนอบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของดาลตัน หรือฟิสิกส์สำหรับการทำงานและพลังงาน เราต้องสู้เพื่อเข้าเรียน!#ผนงเซลล #เยอหมเซลล #นวเคลยส #ชนมธยมศกษาปท #วชาชววทยา

READ MORE  เมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา | Partnershipvt.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น