หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับดูกร แปลว่า หากคุณกำลังมองหาดูกร แปลว่ามาวิเคราะห์กับpartnershipvt.orgในหัวข้อดูกร แปลว่าในโพสต์ปัจฉิมโอวาทของพระตถาคตเจ้า โพสต์โดย MultiThammaนี้.

Table of Contents

สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดูกร แปลว่าที่มีรายละเอียดมากที่สุดในปัจฉิมโอวาทของพระตถาคตเจ้า โพสต์โดย MultiThamma

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์partnershipvt.orgคุณสามารถอัปเดตเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากดูกร แปลว่าสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจPartnership VT เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วที่สุด.

READ MORE  สติคืออะไร | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเขฬะ หมายถึงที่ถูกต้องที่สุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดูกร แปลว่า

คำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนปรินิพพาน มารำลึกถึงพระพุทธองค์และปฏิบัติตาม

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของดูกร แปลว่า

ปัจฉิมโอวาทของพระตถาคตเจ้า โพสต์โดย MultiThamma

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว ปัจฉิมโอวาทของพระตถาคตเจ้า โพสต์โดย MultiThamma คุณสามารถดูและอ่านบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดูกร แปลว่า

#ปจฉมโอวาทของพระตถาคตเจา #โพสตโดย #MultiThamma.

READ MORE  🔵 "เจ้าฟ้าชายอุกเยน วังชุกแห่งภูฏาน" พระนามพระราชโอรสน้อย | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระราชโอรสเพิ่งได้รับการอัปเดต
[vid_tags].

ปัจฉิมโอวาทของพระตถาคตเจ้า โพสต์โดย MultiThamma.

ดูกร แปลว่า.

เราหวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่ติดตามบทความของเราเกี่ยวกับดูกร แปลว่า

50 thoughts on “ปัจฉิมโอวาทของพระตถาคตเจ้า โพสต์โดย MultiThamma | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องดูกร แปลว่าที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

 1. Still Fresh says:

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 3 ประเภท
  คือ พระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า และพระวิริยาธิกพุทธเจ้า

  ในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์สร้างบารมีต่างกันอย่างไร?

  มีอุปมา…เหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริก ที่เกิดแล้วในน้ำ เจริญแล้วในน้ำ งอกงามแล้วในน้ำ 

  1) บางเหล่ายังจมในน้ำ อันน้ำเลี้ยงไว้
  2) บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำ(บัวปริ่มน้ำ)
  3) บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำ อันน้ำไม่ติดแล้ว.

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่1.
  ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ "ทรงปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เร็วๆ เพื่อที่จะนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะข้ามพ้นวัฏสงสารและเข้าถึงนิพพานให้ได้เร็วที่สุด"
  พระองค์สั่งสมบารมี 30 ทัศ พร้อมกับเคี่ยวเข็ญบุคคลที่เปรียบเสมือน"บัวพ้นน้ำ"
  คือขนเอาเฉพาะคนมีปัญญามากไปก่อน

  เพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "อุคฆติตัญญูโพธิสัตว์"
  และเมื่อบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภท"ปัญญาธิกะ"

  ใช้เวลาในการสร้างบารมีและเคี่ยวเข็ญสรรพสัตว์ "20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป" จึงขนสรรพสัตว์เข้านิพพานและไปสู่สุคติได้มากในระดับหนึ่ง แต่ยังมีลัทธิและความเชื่ออื่นอยู่มากในขณะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และเผยแผ่พระศาสนา เช่นในสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่ 2.
  ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ "ทรงปรารถนาที่จะขนสรรพสัตว์เข้านิพพานให้ได้มากๆ"
  พระองค์สั่งสมบารมี 30 ทัศ พร้อมกับเคี่ยวเข็ญบุคคล 2 ประเภทคือ
  1.เคี่ยวเข็ญคนที่มีปัญญามาก ซึ่งเปรียบเสมือน"บัวพ้นน้ำ"
  2.เคี่ยวเข็ญคนที่เปรียบเสมือน "บัวปริ่มน้ำ" คนเหล่านี้มีพื้นฐานของความศรัทธาอยู่แล้วพอประมาณ(ศรัทธาคือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา) พระโพธิสัตว์จึงส่งเสริมเพิ่มพูนศรัทธาแก่คนเหล่านี้ให้มากขึ้นๆ… จนกระทั่งสั่งสมบ่มบารมีได้แก่รอบ

  เพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "วิปจิตัญญูโพธิสัตว์ "
  และเมื่อบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภท"สัทธาธิกะ"

  ใช้เวลาในการสร้างบารมีและเคี่ยวเข็ญสรรพสัตว์ "40 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป" จึงมีผู้ตรัสรู้ตามและผู้ไปสู่สุคติได้มากกว่าพระปัญญาธิกพุทธเจ้า…แต่ก็ยังมีลัทธิและความเชื่ออื่นอยู่อีกบ้างพอสมควรในขณะที่พระองค์ตรัสรู้และเผยแผ่พระศาสนา เช่น พระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่ 3.
  ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ "ทรงปรารถนาที่จะขนสรรพสัตว์เข้านิพพานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้"
  พระองค์สั่งสมบารมี 30 ทัศ พร้อมกับเคี่ยวเข็ญบุคคลทั้ง 3 ประเภท คือ
  1.เคี่ยวเข็ญคนที่มี"ปัญญามาก"
  2.เคี่ยวเข็ญคนที่มี"ศรัทธาพอประมาณ"(ศรัทธาคือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา)
  3.เคี่ยวเข็ญคนที่มี…ปัญญาและศรัทธาน้อยนิด… "เปรียบเสมือนบัวที่ยังจมอยู่ในน้ำ" พระโพธิสัตว์ต้องใช้ความเพียรพยายาม ใช้ความวิริยะอุตสาหะ อย่างมากมายมหาศาล ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่บุคคลเหล่านี้..

  เพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "เนยยโพธิสัตว์"
  และเมื่อบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภท"วิริยาธิกะ"

  ใช้เวลาในการสร้างบารมีและเคี่ยวเข็ญสรรพสัตว์ "80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป" จึงมีสาวกตรัสรู้ตามได้มาก และไปสู่สุคติเป็นจำนวนมาก…
  เนื่องจากพระองค์โปรดคนได้ทุกประเภท จึงไม่มีลัทธิหรือความเชื่ออื่นเลย ในขณะที่พระองค์ตรัสรู้และเผยแผ่พระศาสนา
  เช่น พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระปัญญาธิกพุทธเจ้า เป็นพระบรมครูได้เร็ว มีพระวรกายเล็กกว่า พระชนมายุน้อยกว่า มีสัตว์ผู้ตรัสรู้ตามน้อยกว่า พระพุทธเจ้าประเภทอื่น

  พระสัทธาธิกพุทธเจ้า มีพระวรกายใหญ่ขึ้น พระชนมายุยืนยาวขึ้น มีสัตว์ผู้ตรัสรู้ตามมากขึ้นกว่าพระปัญญาธิกพุทธเจ้า

  พระวิริยาธิกพุทธเจ้า มีพระวรกายสูงใหญ่ พระชนมายุยืนยาว มีสัตว์ผู้ตรัสรู้ตามได้มากที่สุด

  [ แต่ความเป็นพระพุทธเจ้า เสมอกันทุกพระองค์ คือ ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณ และทรงถึงพร้อมด้วย พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ]

  ( https://youtu.be/U6KsPpvIKfI อสงไขย )

 2. ประทุม ทองบำรุง says:

  อินเดีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุๆๆ
  ไทย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ
  โลก อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ
  สหรัฐอเมริกา อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สเปน อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ อิตาลี อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ เยอรมนี อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สหราชอาณาจักร อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ ฝรั่งเศส อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ ตุรกี อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ สาธุ อิหร่าน อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุ จีน อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุ รัสเซีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ บราซิล อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เบลเยียม อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุแคนนาดา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เนเธอร์แลนด์ อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุ สวิตเซอร์แลนด์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อินเดีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โปรตุเกส อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เอกวาดอร์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เปรู อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุไอร์แลนด์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สวีเดน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ซาอุดีอาระเบีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ออสเตรีย อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุ อิสราเอล อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุ เม็กซิโกอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ญี่ปุ่นอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ชิลีอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สิงคโปร์อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ปากีสถานอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โปแลนด์อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เกาหลี อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โรมาเนีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เบลารุส อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ กาตาร์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อินโดนีเซีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เดนมาร์ก อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ
  ยูเครน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เซอร์เบียร์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ นอร์เวย์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ประเทศเช็กเกีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ฟิลิปปินส์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ออสเตรเลีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สาธารณรัฐโดมินิกัน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ มาเลเซีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ปานามา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โคลอมเบีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ บังกลาเทศ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ฟินแลนด์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ แอฟริกาใต้ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อียิปต์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โมร็อคโก อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อลักเซมเบิร์ก อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อาร์เจนตินา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ แอลจีเรีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ มอลโดวา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ประเทศไทย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ คูเวต อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ บาห์เรน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ กรีซ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ คาซัคสถาน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ฮังการี อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โครเอเชีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ โอมาน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ไอซ์แลนด์ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อิรัก อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ เอสโตเนีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อาร์เมเนีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อาเซอร์ไบจาน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ แคเมอรูน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ ลิทัวเนีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สโลวีเนีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สโลวะเกียอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ อัฟกานิสถาน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ มาซิโดเนียเหนือ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ คิวบา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ กานา อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ บัลแกเรียอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ
  จีน อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ👧🙏🙏
  👧🙏🙏🙏
  มะเหมี่ยวอนุโมทนาสาธุ
  มะเหมี่ยวอนุโมทนาสาธุ
  มะเหมี่ยวอนุโมทนาสาธุ
  ประทุม อนุโมทนาสาธุ
  ประทุม  อนุโมทนาสาธุ
  ประทุม   อนุโมทนาสาธุ

 3. Kittiphob soru says:

  ท่านที่อ่านธรรมนี้คือใครหนอ อ่านได้น่าฟังมาก ผสมกับเสียงดนตรี เหมือนจะเห็นภาพในเรื่องราวนั้นๆ ลึกซึ้งกินใจ แอบน้ำตาไหลไม่ได้ คิดถึงพระองค์ผู้ทรงเสียสละเพื่อให้ทุกคนพ้นทุกข์ ข้าพระองค์ขอถวายการปฏิบัติดี ประพฤติชอบแด่พระองค์ตราบนิรันดร์

 4. Ja Ja says:

  ขันธ์ อิษสา ก็มีใจหลากใจคิด มีร้าย มากกว่าดี ดีเพื่อลอลอก ลอกลวง เพื่อได้สิ่งที่ดี ผู้อื่น เค่า ดูใจ ดูคิด ปากลอลวง เรืองจริง

 5. Ja Ja says:

  🔕💪🔕 ขันธ์ มี ทุกคน แต่ใครจะย่อมรับขันธ์ ตัวเอง ที่เป็นอยู่ ในใจ ในทำ ตัวเองละ🔕💪🔕

 6. Ja Ja says:

  🔕💪🔕 พระไตรลักษณ์ ก็คือ ศีลทั้งห้า คือเกิดแน่ ใครเกิดมา ได้เมียดี ได้สะกุลในธรรมะ คือครอบครัวใจดี มี เมต ตา มีกรุณา มีใจเป็นธรรม อย่างเข็มแข็ง

 7. ต๋อมเเต๋ม สุภาพบุรุษ ตัวโต says:

  ขอสาธุสาธุสาธุคราบฟังเเล้วมีความสุขใจจิตใจสงบดีขอขอบพระคุณมากม๊ากนะค๊าบผมชอบฟังตั้งเเต่บวชเสียงไพเราะมากคราบน่าฟังมากม๊าก..?

 8. รีรัน เอเอ says:

  ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็พ้นทุกข์ได้ทุกคนท่านจึงว่า อุบาศก อุบาสิกาด้วย

 9. Kanjana Apong says:

  ดนตรีเสียงธรรมชาติและเสียงเล่าเรื่องไพเราะมาก..ขอบคุณค่ะที่ลงให้ได้ฟังด้วย

 10. Mrs.Orawan Illing says:

  "วัยเด็กทารก"เจ็บป่วยไม่สบายบ่อยมากๆๆ,แม่จะเอาใส่ผ้าขาวม้า,แล้วแบกใส่หลัง,เดินไปอำเภอบางพระ,ชายตีนเขา(รอยองค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้า),ไปหา"…หมอผาดกวาดยาที่ลิ้น…",วันไหน?,หมอผาดไม่อยู่,แม่จะพาเดินไปจังหวัดชลบุรี,พาไปกวาดยาที่ลิ้น,แม่พูดบอกว่า,ที่วัดเขาพระบาทอ.บางพระ,มีองค์พระสงฆ์เจ้า,หลวงปู่ฉิ่ง-หลวงปู่กัง-หลวงปู่บู๊,เวลาเดินไปจ.ชลฯ.แม่จะเดินผ่าน"..วัดตาลล้อม.."แม่จะหยุดและไห้วองค์พระขอพรให้เดินทางพาเด็กทารกไปกวาดยาที่ลิ้น,หลวงปู่จะ-หลวงปู่จง-หลวงปู่คง-หลวงปู่อี๊,สาธุ สาธุ สาธุ.

 11. Mrs.Orawan Illing says:

  ปัจฉิมโอวาทของพระตถาคต,สาธุสาธุสาธุ,ลูกขอกราบอนุโมทนาบุญ,ชาตินี้มีจริง,ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน,ตั้งแต่วัยเด็ก,จนกระทั้งถึงปัจจุบัน,ลูกขอบวชชีปลงผมตลอดชีวิต,

 12. Phone noy says:

  ພຣະພຸດທະສາສນາ ໄດ້ແຜ່ໄປຍັງ ທະວິບ ຢູໂຣບ ອາເມຣິກາ ເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ທະວິບ ອາຟຣິກາ ແລະ ອອດສເຣເລຍ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອະນຸໂມທະນາ ນໍາຄະນະສົງຜູ້ທີ່ເຜີຍພຣະພຸດທະສາສນາ ໄປຍັງດິນແດນແຫ່ງນັ້ນນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມວນມະນຸດຮູ້ຄຳສອນ ຂອງພຣະພຸດທະສາສນາວ່າເປັນຫຍັງຄົນເອເຊຍຈິ່ງມີນໍ້າໃຈຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ນັ້ນກໍ່ຄົງຍ້ອນ ຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າ ຂໍອະນຸໂມທະນາ

 13. leklek chalat says:

  น่าจะบอกตอนต้นเริ่มอ่านว่ามาจากหนังสือธรรมนิยายของอาจารย์วศิน อินทสระ นะคะ

  คนฟังจะได้ไม่เข้าใจผิดๆ ว่าเป็นคำพูดของใคร ใครเล่า

 14. leklek chalat says:

  น่าจะบอกตอนต้นเริ่มอ่านว่ามาจากหนังสือธรรมนิยายของอาจารย์วศิน อินทสระ นะคะ

  คนฟังจะได้ไม่เข้าใจผิดๆ ว่าเป็นคำพูดของใคร ใครเล่า

 15. สมหญิง ขยันยิ่ง says:

  บุคคลย่อมมีทั้ง กุศล และ อกุศล
  ความเป็นพุทธะ มีอยู่ในตัวทุกคน
  ไม่ว่าเราจะเป็นใคร สังขารแบบไหน ฐานะยังไง ก็เจริญในธรรมได้ เราเกิดมาจนหมายความว่าเราบุญน้อยคงไม่ใช่ นั้นเหมือนกับเราคิดว่ามีตัวมีตนอยู่ ผมไม่ใช่คนดีที่สุด มีกิเลสอยู่ มีราคะ แต่ผมก็ยังมีจิตในกุศล และปฏิบัติธรรม ถือศีลอยู่เนืองๆ ท่านเหล่าใดที่มีใจในธรรมมะ ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ บรรลุธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ด้วยเถิด

 16. May April says:

  ทําใจให้วา่งปลอ่ยวางกายใจภัยทุกจะไม่มีชีวิตนีมีแต่สุข

 17. Aeggachai Saysomboon says:

  ธาตุขันธ์อาศัย หาใช่ตัวตน ทนอยู่ไม่ได้ หลงได้มันมา
  มีเชื้อตัณหา ติดมานุงนัง รอผุ รอพัง อนิจจังเปลี่ยนไป
  อย่าหลงใยดี มันคือธาตุสี่ มีขันธ์ห้าขันธ์ แบกกันมานาน

  หลงอุปาทาน ว่าเป็นตัวกู
  จงดูให้เห็น เป็นเพียงธาตุสี่
  หามีอะไร มีแต่ดินน้ำลมไฟ ที่ปรุงแต่งทั้งนั้น

  เป็นตัวเป็นตน หลงอยู่ตั้งนาน ว่าสวย ว่างาม

  ตามความจริง มันเป็นของเหม็นเห็นกันหรือไม่
  เด็กแล้วแก่ตายไป ไม่เหลือสักราย ตามดูให้เห็น

  เป็นเนื้อ เป็นหนัง เป็นรังแห่งโรค ทุกข์โศกจำเป็น
  ต้องตามรักษา ดูแลมันไป โทษภัยธาตุขันธ์

  บางวันแข็งแรง ไม่แสดงให้เห็น ความเป็นทุกขัง
  ยืน เดิน นอน นั่ง ดูขลังดูดี ในภาพมายา

  อย่ามัวหลงไหล
  ทุกขังซ่อนอยู่ รู้ไว้บ้างหนา
  รีบเตือนใจตัว หลงบ้าขันธ์ชั่ว ว่าเป็นสิ่งดี

  ไม่นานเป็นผี แตกดับสูญไป อย่าหลงเข้าใจ ว่าเป็นตัวกู
  เกิดมาให้รู้ ว่ามามือเปล่า

  ตายไปก็เน่า เหม็นเข้าเตาไฟ
  ไม่มีอะไร ติดตามตัวไป ชั่วรู้แก่ใจ
  สั่งสมบุญไว้ จะไม่ตายฟรี ฯ

 18. Phisaa Poo says:

  เสียงดนตรีดังมากเกินไป ทำสมาธิฟังไปด้วย ต้องตกใจอย่างหนักมาก ไม่ฟังแล้วคะ

 19. Matthew Yung says:

  อยากจะให้ผู้อ่านตรวจทานให้ดีก่อนที่จะนำมาอ่านให้สาธุชนได้รับฟัง และควรนำคำ "พระตถาคต" ที่แท้จริงมาถ่ายทอด ไม่ใช่นำคำที่แต่งเติมให้ผู้ฟังไกว้เขวค่ะ จริงค่ะ ที่ประวัติของพระบรมศาสดา น่าฟังน่าติดตาม แต่ตวรพูดในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเท่านั้น ค่ะ

 20. Matthew Yung says:

  หนึ่งกัลป์ ใช่ 120 ปี จริงหรือคะ ดิฉันเคยฟัง " พุทธวจน" โดยตรง คือ หนึ่งกัลป์ นั้น ยาวนานมาก ยากที่จะนับนะคะ ผู้อ่านตรึกตรองแน่ชัดรึเปล่าคะ

 21. chaiyaphol suriyaboon says:

  ถ้าเรามีลูกผู้ชายจะยินดีที่สุดหากเขาประสงที่จะบวชสาธุๆ

 22. MultiDhamma says:

  พระอริยะ คือผู้ที่ละสังโยชน์ มาจากใจที่ปฏิบัติได้ ละกิเลสสังโยชน์ได้ครับ คือที่มาครับ

 23. MultiDhamma says:

  ตอบคุณยุทธนาครับ ใช่ครับไม่บวชก็พ้นทุกข์ หากมีโอกาสและเวลาทำความเพียรเพื่อละจริงๆ ครับ

 24. Sochinkan Srangdamrongkhun says:

  เมื่อมนุษย์ได้กำเนิดมนุษย์ผู้น้ันย่อมหนีความตายไม่พ้น….สาธุกับMultiThammaด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *