หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงขันธปริตร หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับขันธปริตรมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อขันธปริตรกับPartnershipvtในโพสต์บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโตนี้.

เอกสารที่เกี่ยวข้องขันธปริตรที่สมบูรณ์ที่สุดในบทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์partnershipvt.orgคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากขันธปริตรเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจpartnershipvt.org เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความหวังที่จะให้บริการคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด ช่วยให้คุณจับข่าวที่ถูกต้องที่สุดบนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต.

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขันธปริตร

ปลุกเสกโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต “..วิรุปักขะฉันท์ (คันธา ปริตตคาถา) สำหรับประวัติพระปริตตคาถานี้มีว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ภิกษุถูกงูกัด พระภิกษุจึงมารายงานเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระรูปดังกล่าว ถูกงูกัด เพราะไม่แสดงความเมตตาต่อพญานาคทั้ง 4 ตระกูล คือ งูตระกูลวิรุฬหก งูตระกูลเอราบอต งูตระกูลฉัพยบุตร และงูตระกูลกัณหา และสอนให้แผ่เมตตาไปยัง งูเหล่านั้นซึ่งเป็นคาถาขันธปริตตะ [2]

เนื้อหาในอาหิสูตร หรือ อหิราชสูตร กล่าวถึงที่มาของขันธปริตตะ ดังนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีถูกงูกัด สมัยนั้น ภิกษุหมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุในเมืองสาวัตถีถูกงูกัด. ภิกษุนั้นย่อมไม่แผ่เมตตาจิตแก่พญานาคทั้ง ๔ ตระกูลอย่างแน่นอน หากจะแผ่เมตตาให้งูทั้งสี่ตระกูลก็ไม่โดนงูกัด เป็นไฉนตระกูลงูทั้งสี่ คือ ตระกูลงูชื่อวิรุปักขะ ตระกูลงูชื่อ เอราปถะ ตระกูลงูชื่อฉัพยะปุตตะ ตระกูลงูชื่อ กัณหาโคตมะกะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ เหล่านั้นคงไม่แผ่เมตตา นี้เข้าตระกูลพญานาคทั้ง 4 ชนิดอย่างแน่นอน หากจะแผ่เมตตาให้หมู่อสรพิษทั้ง ๔ นี้ คงไม่โดนงูกัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราให้ภิกษุแผ่เมตตาแก่พญานาคทั้ง ๔ ตระกูลนี้ เพื่อป้องกันตน รักษาตน ป้องกันตน. ….ขันธปริตตะเป็นส่วนหนึ่งของอหิรจยะสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึงพญานาคทั้ง ๔ สกุล หรือที่เรียกโดยย่อว่า ขันธปริตตะ กล่าวเฉพาะว่า ขันธปริตร สวดคาถาหรือคาถาเฉพาะท้ายอาหิราชสูตร. เนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ในอังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต (องฺฉทก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎก จุลวรรค (วิ. จุล. 7.251.8) และยังพบในชาดกอีกด้วย ทุกนิบาต (ขุ.ชา. 27.105.56) [1]

READ MORE  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปย่อเข้าใจง่ายใน 4 นาที | B Kind Story | คํา ขวัญ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจ พอ เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

“..มนต์บทวิรุปักขะ (คันธา ปริตตคาถา) วิรุปะเคหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเทหิ เม ฉัพยะพุทเทหิ เม เมตตัง เมตตัง kanhakotamakehi ca apatakehi me เมตตัง เมตตัง ดิปะตะเคหิ เม แชตุปปะเดหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปเดหิ เม มา มา ดี อาปะตะโก หิงสิ มามัง หิงสี ทิปะทาโก มามัง จตุปะโด หิงสีมามัง หิงสิ พะหุปะโต สัพเพ สัตตา สัพเพ ปานะ สัพเพ พุทะชา เกวาลา สัพเพ ภัตรานิ ปัสสทันตุมา คินจิ ปาปามากามา อัปปะมาโน พุทโธ อัปปามาโน ธัมโม อัปปะมาโน สังฆัง ปะมะนาวันทานิ สิริง. สะปะนิ เอหิ วิจิกะ สะตาปะติ อุนะภิ สะระปุ มุสิกะ กะตะ เม รักคะ กะตะ เม ปะริตตะ ปะฏิกามันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะ วาโต นะโม สัตตันนัง ” จงธรรม. ธรรมะ คำสอน พระพุทธเจ้า ..เพื่อเผยแพร่ ธรรมะ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สวดมนต์ในพระพุทธศาสนา เพื่อเคารพ บูชา พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธเจ้า พุทธบริษัท ต่อไป ..อย่างไรก็ตามช่องขอขอบคุณผู้ที่ มีส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานภาพสำหรับวิดีโอ ตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] .

READ MORE  Yellowการบัญชี ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) อย่างไร? | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องอากร แปล ว่าที่ถูกต้องที่สุด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับขันธปริตร

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำหลักที่เกี่ยวข้องกับขันธปริตร

#บทสวดมนต #วรปกเข #quotภาวนา #๙ #จบ #ขนธะปะรตตะคาถา #สวดโดย #พระทรงวฒ #ถรจตโต.

READ MORE  ความหมายโดยตรง โดยนัย ภาษาไทย | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความหมายนัยประหวัด

บทสวดมนต์ วิรูปักเข ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา),สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

ขันธปริตร.

เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านบทความของเราเกี่ยวกับขันธปริตร

33 thoughts on “บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับขันธปริตรเพิ่งได้รับการอัปเดต

 1. พระธรรมคําสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า says:

  "..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  สำหรับประวัติของพระปริตรนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ง 4 ตระกูล คืองูตระกูลวิรูปักษ์ งูตระกูลเอราบถ งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคมดม แล้วตรัสสอนให้แผ่เมตตางูทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งก็คือคาถาขันธปริตรนั่นเอง [2]

  เนื้อความในอหิสูตร หรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตร ไว้ดังนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทำกาละแล้ว ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ตระกูลพญางู 4เป็นไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะ 1 ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ 1 ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ 1 ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางู 4 จำพวกนี้เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู 4 จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

  ….ขันธปริตรเป็นส่วนหนึ่งของอหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึง พญางูทั้ง 4 สกุล หรือ เรียกย่อว่า ขันธปริตต์เพียงแต่ว่า ขันธปริตร สวดเฉพาะคาถา หรือบทกวีท้ายอหิราชสูตร โดยเนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกฺก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค (วิ. จูฬ. 7.251.8) อีกทั้งยังพบในชาดก ทุกนิบาต (ขุ. ชา. 27.105.56) [1]

  "..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที

  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา

  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง

  สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

 2. nok nok nokpha says:

  กราบ​สาธุ​เจ้าค่ะ
  ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญ​ทุก​ๆ​บุญ​กุศล​ที่พ่อปู่แม่ย่าพญานาค​ทุกๆตระกูล​ทุกพระองค์​ได้สร้างบุญ​กุศล​เจ้าค่ะ​

 3. jiraporn Somboon says:

  น้อมกราบสาธุ ขอให้ข้าพเจ้า การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ค้าขาย เงินทองไหลมาเทมา ขอให้ครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญ

 4. เอ โมบาย says:

  สาธุเช้านี้ลูกขอแผ่เมตตาแด่องค์พญานาคทุกๆพระองค์นะเจ้าคะ

 5. ก็เรื่องของตู อะนะ says:

  สวดทุกวัน ป้องกันสัตว์มีพิษทุกชนิดดีนักแล

 6. ไสว ไชยสีดา says:

  ผมเกิด พศ 2501 ไม่เคยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร แต่พอต้นปี พศ 2564 ได้หาดูหาวิธีทำสมาธิแบบเคื่อนใหว ขึ้นหลวงพ่อ เทียน จิตตฺสุโภ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมหยุดหาอาจารย์ ผมถือว่าบอกบุญกันนะครับ รู้จักรู้จำ รู้แจ้ง รู้จริง ตรัสรู้ด้วยตัวเอง เมื่อ 2500 มีผู้รู้แจ้งตรัสรู้ด้วยตัวเองจริงมั้ย อยากรู้ว่าท่านรู้อะไรสอนอะไรหาฟังดูนะครับ

 7. สวรส เฟสท์ says:

  กราบสาธุบุญที่ลูกพร้อมครอบครัวได้ทำมาบัดนี้ขอให้ปู่นาคราชทุกท่านเจ้าคะขอให้ลูกมีดวามสเจริญรุ่งเรืองมีดวามสุขกายสุขใจเจอสิ่งดีๆใชดดีมีเงินทองมากมีใช้ตลอดคะ

 8. Waleewan Kwachunthuk says:

  ขอให้ลูกหมดหนี้และมีโชค ลูกจะเดินทางสายปฏิบัติธรรม ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าลูกด้วยเถิด

 9. Buahom Hom says:

  ສາທຸສາທຸ🙏🙏ຂໍໃຫ້ເລື້ອງຮ້າຍຜ່ານພົ້ນໄປ ຂໍໃຫ້ລູກພົບພານແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ ໂຊກເງິນໝານຄຳເງິນໄຫຼນອງທອງໄຫຼມາ ຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ລູກຄອຍຖ້າຈົງຫວນຄືນມາຫາລູກດັ່ງເດີມດ້ວຍເທິ້ນ ສາທຸສາທຸ ແສງສຸລິນ ສຸກກະເສິມ 🙏🙏

 10. Wari Sara says:

  น้อมกราบสาธุด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนั้น อุทิศให้เหล่าพญานาคทั้งหลาย ขอให้ลูกมีทรัพย์สมบัติมีอยู่ มีกิน และได้สร้างบุญทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนได้ดูแลบิดา มารดาจนกว่าอายุจะสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภในวันนี้ด้วยเทอญ สาธุๆๆ 17/2/2565 สาธุๆๆคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น