ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงภควา แปลว่า หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับภควา แปลว่ามาถอดรหัสหัวข้อภควา แปลว่ากับPartnership VTในโพสต์บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา)นี้.

สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภควา แปลว่าในบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา)ที่สมบูรณ์ที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Partnership VTคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ภควา แปลว่าเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจPartnership VT เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแก่คุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข้อมูลออนไลน์ได้อย่างละเอียดที่สุด.

READ MORE  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องคำไวพจน์ โดยคุณครูธิติมา ทองแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | คำไวพจน์ ม้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุด

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อภควา แปลว่า

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวะ พุทธ ภะคะวันตัง อภิวาเตมี (กราบ) พระผู้มีพระภาค พระอรหันต์เครื่องดับเพลิง ดับทุกข์ที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอพระผู้มีพระภาค พระผู้ทรงรอบรู้ พระปรินิพพาน พระผู้มีพระภาค สวักขาโต ภะคะวะตะ ธัมโมธัมมัน นมัสสมิ (กราบ) พระธรรมเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าได้กราบทูลพระธรรมสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังหังนะมามิ (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้ากราบทูลพระสงฆ์ ——– หลวงพ่อชา สุพัทฺโต เสียงเทศน์ – หลวงพ่อชา สุพตฺโต เทศน์ภาษาอีสาน – ฝึกคาถาชินบัญชร – ข้อคิดดีๆ จาก ดร.อาจ ชุมสายณ อยุธยา – เพลงสวดมนต์ – ฟังเพลงธรรมะ – .

READ MORE  เพลงอาข่า : สัญญาอัปรีย์ ( Ko Arnon )Official MV ค่ายเพลง : [ บังกาย สตูดิโอ ] | อัปเดตใหม่อัปรีย์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับภควา แปลว่า

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา)
บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา)

นอกจากอ่านข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา) คุณสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับภควา แปลว่า

#บทสวดมนตบชาพระรตนตรย #อะระหงสมมา.

บูชาพระรัตนตรัย,สวดมนต์,ไหว้พระ,บทกราบพระรัตนตรัย.

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา).

ภควา แปลว่า.

READ MORE  การสอนแต่งกาพย์ยานี 11 | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลอนเศรษฐกิจพอเพียง กาพย์ยานี11ที่ถูกต้องที่สุด

เราหวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านภควา แปลว่าข้อมูลของเรา

36 thoughts on “บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา) | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภควา แปลว่าเพิ่งได้รับการอัปเดต

 1. Yanatchara Kanket says:

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💋

 2. วุฒิชัย จุลละนันท์ says:

  สาธุอนุโมทามิ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโม

 3. Still Fresh says:

  ♤ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 3 ประเภท
  คือ พระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า และพระวิริยาธิกพุทธเจ้า ♤

  ในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์สร้างบารมีต่างกันอย่างไร?

  มีอุปมา…เหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริก ที่เกิดแล้วในน้ำ เจริญแล้วในน้ำ งอกงามแล้วในน้ำ 

  1) บางเหล่ายังจมในน้ำ อันน้ำเลี้ยงไว้
  2) บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำ(บัวปริ่มน้ำ)
  3) บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำ อันน้ำไม่ติดแล้ว.

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่1.
  ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ "ทรงปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เร็วๆ เพื่อที่จะนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะข้ามพ้นวัฏสงสารและเข้าถึงนิพพานให้ได้เร็วที่สุด"
  พระองค์สั่งสมบารมี 30 ทัศ พร้อมกับเคี่ยวเข็ญบุคคลที่เปรียบเสมือน"บัวพ้นน้ำ"
  คือขนเอาเฉพาะคนมีปัญญามากไปก่อน

  เพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "อุคฆติตัญญูโพธิสัตว์"
  และเมื่อบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภท"ปัญญาธิกะ"

  ใช้เวลาในการสร้างบารมีและเคี่ยวเข็ญสรรพสัตว์ "20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป" จึงขนสรรพสัตว์เข้านิพพานและไปสู่สุคติได้มากในระดับหนึ่ง แต่ยังมีลัทธิและความเชื่ออื่นอยู่มากในขณะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และเผยแผ่พระศาสนา เช่นในสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่ 2.
  ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ "ทรงปรารถนาที่จะขนสรรพสัตว์เข้านิพพานให้ได้มากๆ"
  พระองค์สั่งสมบารมี 30 ทัศ พร้อมกับเคี่ยวเข็ญบุคคล 2 ประเภทคือ
  1.เคี่ยวเข็ญคนที่มีปัญญามาก ซึ่งเปรียบเสมือน"บัวพ้นน้ำ"
  2.เคี่ยวเข็ญคนที่เปรียบเสมือน "บัวปริ่มน้ำ" คนเหล่านี้มีพื้นฐานของความศรัทธาอยู่แล้วพอประมาณ(ศรัทธาคือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา) พระโพธิสัตว์จึงส่งเสริมเพิ่มพูนศรัทธาแก่คนเหล่านี้ให้มากขึ้นๆ… จนกระทั่งสั่งสมบ่มบารมีได้แก่รอบ

  เพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "วิปจิตัญญูโพธิสัตว์ "
  และเมื่อบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภท"สัทธาธิกะ"

  ใช้เวลาในการสร้างบารมีและเคี่ยวเข็ญสรรพสัตว์ "40 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป" จึงมีผู้ตรัสรู้ตามและผู้ไปสู่สุคติได้มากกว่าพระปัญญาธิกพุทธเจ้า…แต่ก็ยังมีลัทธิและความเชื่ออื่นอยู่อีกบ้างพอสมควรในขณะที่พระองค์ตรัสรู้และเผยแผ่พระศาสนา เช่น พระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่ 3.
  ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ "ทรงปรารถนาที่จะขนสรรพสัตว์เข้านิพพานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้"
  พระองค์สั่งสมบารมี 30 ทัศ พร้อมกับเคี่ยวเข็ญบุคคลทั้ง 3 ประเภท คือ
  1.เคี่ยวเข็ญคนที่มี"ปัญญามาก"
  2.เคี่ยวเข็ญคนที่มี"ศรัทธาพอประมาณ"(ศรัทธาคือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา)
  3.เคี่ยวเข็ญคนที่มี…ปัญญาและศรัทธาน้อยนิด… "เปรียบเสมือนบัวที่ยังจมอยู่ในน้ำ" พระโพธิสัตว์ต้องใช้ความเพียรพยายาม ใช้ความวิริยะอุตสาหะ อย่างมากมายมหาศาล ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่บุคคลเหล่านี้..

  เพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "เนยยโพธิสัตว์"
  และเมื่อบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภท"วิริยาธิกะ"

  ใช้เวลาในการสร้างบารมีและเคี่ยวเข็ญสรรพสัตว์ "80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป" จึงมีสาวกตรัสรู้ตามได้มาก และไปสู่สุคติเป็นจำนวนมาก…
  เนื่องจากพระองค์โปรดคนได้ทุกประเภท จึงไม่มีลัทธิหรือความเชื่ออื่นเลย ในขณะที่พระองค์ตรัสรู้และเผยแผ่พระศาสนา
  เช่น พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระปัญญาธิกพุทธเจ้า เป็นพระบรมครูได้เร็ว มีพระวรกายเล็กกว่า พระชนมายุน้อยกว่า มีสัตว์ผู้ตรัสรู้ตามน้อยกว่า พระพุทธเจ้าประเภทอื่น

  พระสัทธาธิกพุทธเจ้า มีพระวรกายใหญ่ขึ้น พระชนมายุยืนยาวขึ้น มีสัตว์ผู้ตรัสรู้ตามมากขึ้นกว่าพระปัญญาธิกพุทธเจ้า

  พระวิริยาธิกพุทธเจ้า มีพระวรกายสูงใหญ่ พระชนมายุยืนยาว มีสัตว์ผู้ตรัสรู้ตามได้มากที่สุด

  แต่ความเป็นพระพุทธเจ้า เสมอกันทุกพระองค์ คือ ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณ และทรงถึงพร้อมด้วย พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

  https://youtu.be/U6KsPpvIKfI อสงไขย

 4. panisara adiraklapuhkul says:

  ขอน้อมน้อมแก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอพระธรรมเป็นที่พึ่ง มีพระพุทธเจ้าเป็ยผู้ควรบูชาอันสูงสุด ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ ขออย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดึงข้าพเจ้าออกจากพระพุทธ พระธรรม ฤพระสงฆ์ได้ลย นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าไม่เอาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หืน รูปปั้นเทวดา พรหม ยมยักษ์ ศาลพรพภูมิเจ้าที่ เป็นที่พึ่ง ขอพระองค์จำข้าพเจ้าไว้ให้ถึงซึ่งโสดาบันด้วยเทอญ

 5. กิตติสุนทร สุนทรหุต says:

  วัน พุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

  วันนีเป็นเช้าอีกวันหนึ่งได้ฟังการสวดมนต์ และได้สวดตาม จิตใจและมีความสดชื่นมาก

  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลผลบุญ จากการได้ฟังการสวดมนต์และได้สวดตามในครั้งนี้ กับทั้งบญกุศลใดที่ได้เกิดขึ้นมีขึ้นกับข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ วันนี้ เวลานี้ ข้าพจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ให้แก่

  บิดา มารดา ย่า ปู่ ตา ยาย ญาติพี่น้อง ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง กับทั้งคนที่ร่วมชีวิตอยู่กินกับข้าพเจ้า ทั้งคนที่รักข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารัก ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง คนเคยร่วมการงานกันทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งส้น ทั้งปวง คน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ใบหญ้า ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง ที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และคน สัตว์ สิ่งของ ตนไม้ใบหญ้าทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง ที่ขัาพเจ้าได้เข้าไปเกี่ยข้องด้วย คนที่รักข้าพเจ้า ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง และคนที่ข้าพเจ้ารัก ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง เจ้าหนี้นายกรรม เจ้ากรรมนายเวร มิตรสหาย เทพเทวา เทวดา มาร พรหม สิ่งศักสิทํธิ ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง อค์เทพเทวา ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง พระมหากษัตริย์และพระมเหสี ทุกทุกพระองค์ และทุก ๆ รัชกาล ตลอดจนสรรพสตว์ สิ่งของ ตนไม้ใบหญ้า ผู้มีพระคุณ เทวดากับเทพกับสิ่งศักดิ์สิทธิประจำวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้เคยเอ่ยนามและหรือไม่ได้เคยเอ่ยนามก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมด ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ ไม่วาท่่านทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวง นี้จะอยู่ในภพใด ภูมิใด ชาติใดใดก็ตาม ตั้งแต่อดีตชาตินถึงปัจจุบันชาตินี้ก็ตาม ขอให้ได้รับทราบพร้อมทั้งรับผลบุญกับบุญกุศล ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวงนี้ ของข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้ เดียวนี้ ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

  ขอให้ท่านทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ่น ทั้ปวง อนุโมทนาในผลบุญ ทั้งหลาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งปวงนี้ด้วยเทอญ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดยกโทษ และอโหสิกรรมให้ข้าเจ้าด้วยเทอญ ท่านใดที่มีทุกข์ ให้พ้นขากทุกข์ ท่านใดที่มีสุข ขอให้สุขยิ่ง ยิ่ง ขึ้นไปด้วยเทอญด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าอนุทิศให้นี้ ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

  โอม โอม โอม โอม โอม โอม โอม โอม โอม โอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น